Η ΜΙΛΙΟΡΑ ΦΑΡΜ κατόπιν των αυστηρών κριτηρίων που έχουν οριστεί από την ομάδα γενετικής επιλογής διαθέτει προς πώληση τις εξής κατηγορίες ζώων για αναπαραγωγή:

Αρνάδες

Κριάρια

ατομική καρτέλα ζώου

Τα προς πώληση ζώα συνοδεύονται από την Ατομική Καρτέλα Ζώου όπου αναφέρονται τα γενεαλογικά και παραγωγικά στοιχεία.Κάθε ζώο διαθέτει μοναδικό αριθμό για την αποφυγή ανεπιθύμητων αιμομιξιών στο κοπάδι.

έλεγχος και
υγεία των
ζώων πριν την
πώληση

Ορολογικός έλεγχος για την προϊούσα πνευμονία,
ένα μήνα πριν την ημερομηνία αναχώρησης.
Γονοτύπιση των κριαριών για την τρομώδη νόσο σε 3
γονιδιακούς τόπους, όπου όλα είναι γονότυπος
κατηγορίας scrapie 1, ARR/ARR.
Τα θηλυκά είναι ανθεκτικά στην τρομώδη νόσο
κατηγορίας scrapie 1 και 2.
Εμβολιασμός των αρνάδων για το μελιταίο πυρετό και ορολογικός έλεγχος των κριαριών.
Η μονάδα μας είναι ανοικτή σε επισκέψεις από συναδέλφους κτηνοτρόφους, για να ανταλλάξουμε απόψεις και να δουν από κοντά τα ζώα και την παραγωγική διαδικασία.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συζητήσουν μαζί μας τις ανάγκες τους για βελτίωση του κοπαδιού τους ώστε να παραγγείλουν εγκαίρως τα ζώα που χρειάζονται.
Στις παραγγελίες ζώων τηρείται σειρά προτεραιότητας.