Η φυλή Λακόν συγκαταλέγεται στις καλύτερες φυλές παγκοσμίως χάρη στην υψηλή γαλακτοπαραγωγή και όχι μόνο. Οι προβατίνες εμφανίζουν σταθερά υψηλές αποδόσεις με 450 λίτρα, κατά μέσο όρο, στους 7 μήνες αρμεγής με ορισμένα ζώα να ξεπερνούν τα 600 λίτρα την ίδια περίοδο.
Διαθέτουν μαστό με πολύ καλή μορφολογία που τον κάνει ιδανικό για μηχανικό άρμεγμα και έχουν δείκτη πολυδυμίας 1,7 γεννώντας αρνιά πολύ καλού σωματικού βάρους.
Στην εκτροφή εισήχθησαν από τη Γαλλία καθαρόαιμες προβατίνες, αρνάδες και κριάρια. Τα ζώα προέρχονται από τους 2 επίσημους συνεταιρισμούς εκτροφής προβάτου φυλής Λακόν γαλακτοπαραγωγικής κατεύθυνσης, την Upra Lacaune και την GID Lacaune.

450

λίτρα στους 7 μήνες αρμεγής

1,7

δείκτης πολυδυμίας

Όλα τα ζώα φέρουν πιστοποιητικά καθαροαιμίας.