γενετική επιλογή

Ειδικότερα:
  • Το σύστημα ηλεκτρονικής γαλακτομέτρησης στο αρμεκτήριο δίνει τη δυνατότητα να έχουμε δεδομένα για όλη την παραγωγική ζωή της προβατίνας.
  • Οι ελεγχόμενες γονιμοποιήσεις μέσω της τεχνητής σπερματέγχυσης μας επιτρέπει να καταγράφουμε και τους 2 γονείς σε κάθε γέννα
  • Η αξιολόγηση των αρσενικών μέσα από τον έλεγχο του σπέρματος και κατ’ επέκταση της γονιμότητάς τους
  • Η συνεχής καταγραφή επί 24ωρου που αφορά τις προβατίνες και τα αρνιά από την πρώτη στιγμή της γέννησής τους μας δίνει σημαντικό υλικό αξιολόγησης
  • Ο έλεγχος πατρότητας των αρνιών μέσα από test DNA σε περιπτώσεις φυσικής οχείας
  • Η εκτίμηση της μορφολογίας του μαστού και των χαρακτηριστικών της φυλής
  • Η διενέργεια εξετάσεων για ασθένειες καίριας σημασίας και η εκτίμηση του ιατρικού ιστορικού κάθε ζώου
Επικεφαλής της ομάδας γενετικής επιλογής είναι ο γενετιστής, μέλη της η κτηνίατρος και οι σύμβουλοι.