ο εξοπλισμός

Δεξαμενή νερού

Το νερό αποθηκεύεται σε πλήρως μονωμένη δεξαμενή και «ταξιδεύει» σε όλα τα κτήρια υπογείως και καταλήγει σε ποτίστρες τύπου πιπίλας. Διατηρείται ,έτσι, πάντα φρέσκο, δροσερό και καθαρό.

Η/Ζ

Η γεννήτρια 250KVA υποκαθιστά τη ΔΕΗ στο σύνολό της σε περίπτωση διακοπής ρεύματος.

ΣΙΛΟ

Στα 4 σιλό fiberglass αποθηκεύονται οι καρποί της μονάδας.

Μηχανήματα

Οριζόντιος Ενσιροδιανομέας- MixerWagon (Keenan mechfiber 300)

Μηχάνημα για την άριστη κοπή και ανάμιξη του σιτηρεσίου καθώς και την απλοποίηση της διαδικασίας διανομής του.

Μηχάνημα Διάστρωσης αχύρου-StrawBlower (Lucas Raptor)

Κύριο πλεονέκτημά του είναι η μηχανική διάστρωση του αχύρου στα box των ζώων από τον εκτοξευτήρα με ρυθμιζόμενη απόσταση (έως 15 μέτρα).

Δύο Τρακτέρ Ρυμούλκησης (Landini Powerfarm 105, Fiat 640)

Χρησιμοποιούνται για την έλξη του κάθετου ενσιροδιανομέα και για άλλες εργασίες στη μονάδα.

Τηλεσκοπικός φορτωτής (Manitou MLT733)

Ανάλογα με το εξάρτημα που τοποθετείται μπορεί να ξεφορτώσει τροφές, να τροφοδοτήσει τον ενσιροδιανομέα και τέλος να καθαρίσει τον στάβλο.