οι συνεργάτες μας

Η ΜΙΛΙΟΡΑ ΦΑΡΜ
συνεργάζεται με εξειδικευμένους συνεργάτες:

 

Κώστας Μπαταργιάς
Καθηγητής γενετικής
Ο Κώστας Μπαταργιάς, καθηγητής γενετικής με εμπειρία και επιτυχή αποτελέσματα γενετικής επιλογής σε άλλους τομείς της ζωικής παραγωγής.
Γιώργος Γιαρέλης
Οικονομικός διευθυντής
Ο Γιώργος Γιαρέλης οικονομικός διευθυντής με 30 χρόνια εμπειρία εκ των οποίων τα 17 στον πρωτογενή τομέα.
Επιστημονικοί σύμβουλοι από το εξωτερικό
με σταθερή συνεργασία στους τομείς:
της διατροφής
της τεχνητής σπερματέγχυσης
της διαχείρισης του κοπαδιού