Τα ζώα αυτά διαθέτουν μια από τις υψηλότερες γαλακτοπαραγωγές ανάμεσα στις ελληνικές φυλές με ορισμένες προβατίνες να φτάνουν τα 500 λίτρα στους 7 μήνες αρμεγής, ενώ ο δείκτης πολυδυμίας είναι 2,1. Η υψηλή παραλλακτικότητα στην απόδοση, περιορίζεται με την επιλογή των καλύτερων απογόνων βάσει της ηλεκτρονικής γαλακτομέτρησης.
Τα ζώα φέρουν τα πιστοποιητικά καθαροαιμίας του Συνεταιρισμού Φυλής Χίου «Μακεδονία».